De eik - Quercus soorten

De eik - Quercus soorten

Quercus

eik, zomereik, wintereik, Turkse eik, moseik, Hongaarse eik

Voor wat betreft Quercus soorten gelden de normale snoeiregels zoals vermeld onder snoeien van bomen, zie algemene snoei bomen, snoei_bomen.htm.

Deze algemene richtlijnen gelden voor:

Quercus cerris (Turkse eik of moseik)
Quercus coccinea (scharlaken eik)
Quercus frainetto (Hongaarse eik)
Quercus palustris (moeraseik)
Quercus petraea (wintereik)
Quercus robur (zomereik)
Quercus rubra (Amerikaanse eik)

In het bijzonder is de eik een gemakkelijke boom omdat hij eigenlijk ook vaak zonder snoeien uitgroeit tot een mooi gevormde boom. Dubbele koppen komen in de jeugdfase wel dikwijls voor. Dat kan je dan best bijsturen. Handhaaf de sterkste kopscheut met de mooiste doorgaande aanhechting.

De vorm is natuurlijk van cruciaal belang. Het eerste wat je te doen staat vooraleer te snoeien is na te gaan welke de natuurlijk vormgroei van de eikensoort is: kegelvormig, piramidaalvormig, kroonvormig en zo verder.

Wind:

Windschade komt vaak voor. Snoei afgerukte, deel afgeknapte takken steeds mooi weg. Doe dit in het voorjaar of in de zomerperiode. Laat daarbij geen stompen staan. De kans is groot dat de stomp afsterft en/of daardoor ziekten de boom kunnen binnendringen. Na een snoeiingreep vormen eiken gemakkelijk opslag en jonge loten. Probeer die zoveel mogelijk te verwijderen.

Oude bomen: de takken gaan vaak zwaar doorhangen wat hinderlijk kan zijn. Snoei niet meer weg dan strikt noodzakelijk.

Intoppen van eiken:

 

eiken_intoppen.jpg (93714 bytes)
Klik op plaatje voor vergrootte weergave

Snoeien, zo rondom de langste dag, de boom zit dan vol in het blad: is voor eigenlijk alle bomen een goede (beste) tijd. De sapstroom is dan veel lager dan in het vroege voorjaar en de wonden kunnen nog 'genezen' voor de winter invalt. Maar ja als tuinman wil graag 's winters ook wat werk dus wordt er eigenlijk altijd in de winterperiode gesnoeid. Je kunt de eik ook snoeien tussen december en februari, bij vorstvrij weer. Als je dan snoeit is de boom in rust en ontstaan er geen 'bloedende' zaagwonden.

Bij het toppen worden ook de zijtakken ingekort. De bedoeling is evenwicht in de boom te verkrijgen of te behouden. Slechts geplaatste takken of kruisende takken worden volledig weggenomen.

Eiken reageren op intoppen door het aanmaken van ontelbare nieuwe scheuten. die zal je moeten bijsturen. Bij voorkeur 50-75 % van de loten tijdens de zomer wegsnoeien.

 

 

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       

 

Quercus ilex (steeneik):

Deze eik weinig snoeien. De snoei beperkt zich vooral tot het zorg dragen om een mooie doorgaande kop te verkrijgen en om hoogte te maken. Groeit langzaam en maakt weinig overtollig hout.

Quercus turneri en cultivars:

Deze eik weinig snoeien. De snoei beperkt zich vooral tot het zorg dragen om een mooie doorgaande kop te verkrijgen en om hoogte te maken. Groeit langzaam en maakt weinig overtollig hout.